Nazadnje posodobljeno: 7.10.2021

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov v skladu z zakonodajo. Storili bomo vse potrebno, da vas zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

1. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri nas redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani.

Dostop do osebnih podatkov in obseg osebnih podatkov smo omejili na največji minimum, ki dopušča optimalno izvajanje storitev. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z nami.

2. Katere podatke zbiramo

Pri obisku našega spletnega mesta oziroma v naročniškem procesu od vas zahtevamo osebne podatke. Njihovo posredovanje je prostovoljno. S posredovanjem osebnih podatkov in s podajo soglasja privolite, da zbiramo, uporabljamo in hranimo vaše podatke. Uporabljali jih bomo izključno v namene, ki so navedeni, ko jih posredujete.

Vaše podatke bomo varovali pred zlorabo, nepooblaščenim dostopom, izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.
 
Spodaj opisujemo vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, način uporabe in varstva vaših podatkov ter načine, na katere lahko stopite v stik z nami. Za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke:

Ob prijavi na naše članke:

 • elektronski naslov,
 • anonimiziran IP naslov.

Ob nakupu

 • Ime,
 • Priimek,
 • Naslov prebivališča,
 • Podatke o plačilu,
 • elektronski naslov,
 • anonimiziran IP naslov.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

S prijavo na elektronske novice nam posredujete vaš elektronski naslov in anonimiziran IP naslov. Če se prijavite na naše članke , bomo vaš elektronski naslov uporabili za obveščanje o novih blog zapisih, izdelkih in akcijah.

S prijavno na naše članke dovoljujete iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje elektronskih novic. Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na strani www.heart2heart.si, nam omogočajo agregirane in anonimizirane analize uporabe spletne strani www.heart2heart.si in vsebin, ki so na tej strani. Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

Poleg prijave na elektronske novice, se obiskovalec spletne strani lahko strinja tudi s privolitvijo za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb, ki velja do preklica in ki obsega: uporabo podatkov za neposredno trženje, ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, AdWords …), z namenom:

 • predstavitve celotne ponudbe na spletni strani www.heart2heart.si,
 • iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov – v tem primeru e-pošte ni mogoče
  pripisati specifičnemu posamezniku),
 • ter obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

Ta privolitev je opcijska in je zanjo potrebna eksplicitna privolitev uporabnika. Komercialna sporočila, ki jih boste prejeli preko elektronskega naslova bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot komercialna
 • pošiljatelj bo jasno razviden;,
 • akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

3. Vaše pravice na podlagi danih privolitev

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@heart2heart.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

4. Lastništvo podatkov

Smo edini lastnik podatkov, zbranih na tem spletnem mestu. Zavezujemo se, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen za namen dostave izdelkov. Dostavni službi bomo zaupali le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov.

5. Odgovornost posameznika

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svoje elektronske naprave in ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svoje elektronske naprave.

6. Izjemno razkritje podatkov

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov.

7. Pritožbe in spori

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Vzpostavljen imamo učinkovit sistem obravnavanja pritožb in imamo v podjetju določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže po elektronski pošti. Pritožba se odda prek elektronskega naslova veronika@milutinovi.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Če želite svoje osebne podatke spremeniti ali želite, da jih trajno ali začasno prenehamo uporabljati za namene, za katere so bili posredovani oz. zbrani nam pošljite elektronsko sporočilo.

Prav tako imate možnost izbrisa vseh podatkov v svojem uporabniškem računu. Če menite, da je prišlo do kršenja določb o varstvu vaših osebnih podatkov, nas prosimo obvestite na naš elektronski naslov info@heart2heart.si. Zadevo bomo preverili, ustrezno ukrepali in vam odgovorili v razumnem času.

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov info@heart2heart.si.

8. Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico do spremembe tega dokumenta (npr. sprememba zakonodaje), zato je priporočljivo, da po preteku smiselno dolgega časovnega intervala obiščete ta del naše spletne strani.